Leia meid Facebookist!


 
 
 

374 - Suurupi sihi alumine tuletorn

374 - Suurupi sihi alumine tuletorn
Regioon: Põhja-Eesti     Koordinaadid: 59.471667 N, 24.41655 E
Tuli põleb: day     Tule karakteristik: Iso W 3s
Kõrgus jalamist: 15m     Tule kõrgus merepinnast: 18m
Nähtavuskaugus: 11M     Ehitusaasta: 1859

Vaata detailsemalt >>

 

Suurupi sihi alumine tuletorn asub Soome lahe lõunarannikul samanimelise poolsaare põhjakaldal. Sihi moodustavad Suurupi alumine ja ülemine tule- torn, mis asetsevad üksteisest 2,245 km kaugusel. Siht on abiks väljasõidul Tallinna lahest lääne suunas Naissaare ja Vahemadala vahelt. Tuletorni ehitamise vajadus tõusis päevakorda 1856.a, kui Krimmi sõja järgses Läänemere laevasõiduolude ja tuletornide ülevaatuse aktis mainiti, et paljude kaptenite soov oleks näha Suurupi poolsaarel väikest täiendavat tuletorni. Puidust 11 m kõrgune neljatahulise tüvipüramiidi kujuline viilkatusega tuletorn valmis 1859.aastal. 1860.a paigaldati kitsa sektorvalgustiga IV järgu dioptriline aparaat, mille tulesektor näitab ohutut laevateed Naissaare lõuna- kari ja Vahemadala vahel. Valgusseade oli merepinnast 15 m kõrgusel ja paistis 8 miili kaugusele. Torni juurde ehitati ülevaataja elamu, ait ja kaev. 1863. aastal jõuti ka välisviimistluseni – idapoolne esisein värviti valgeks, küljed ja tagasein kollaseks, katus punaseks. Juba 1885.aastal vajas tuletorn remonti – asendati pehkinud konstruktsioonid ja torn ise ehitati korruse võrra kõrgemaks. Sellega kasvas torni kõrgus 15 meetrini. Tuli hakkas paistma senisest miili võrra kaugemale. Kompleksi lisandus petrooleumiait. 1911.a ehitati lisaks veel teinegi puust elamu. 1931. aastal paigaldati torni atsetüleeni plinkaparaat ja täpsustati tulesektorit.

Armas Luige andmetel oli 1940.a plaanis tuletorni asendamine raudbetoonist tüüptuletorniga, aga nõukogude okupatsioon ja II maailmasõda tulid vahele. Pärast sõda oli õnneks liialt tegemist sõjas hävinud tuletornide taastamisega ja tänu sellele on just meil säilinud Põhja-Euroopa ainuke 19.sajandi keskelt pärinev puidust tuletorn. 1998.a viidi läbi põhjalikud restaureerimistööd – proteesiti pehkinud kandekonstruktsioonid ja suures osas asendati ka välis- laudis. Teenindushoonetest on säilinud elamu, elamu-saun ja petrooleumiait.

Suurupi alumine tuletorn kuulub The International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) 100 väärtuslikuma töös oleva ajaloolise tuletorni hulka, kogu kompleks on kultuurimälestisena riikliku kaitse all.

 

Suurupi alumine tuletorn koos abihoonetega u 1930. Jaan Vali kogust.

 

Suurupi alumise tuletorni asendiplaan 1939. aastal. Eesti Riigiarhiiv.

Suurupi tuletorni elamud 2001. aastal. Jaan Vali.

Suurupi tuletorni petrooliait 2001. aastal. Jaan Vali.

<< Tagasi majakate nimekirja